Aigües 2020, la nostra estratègia

L’estratègia de sostenibilitat d'Aigües de Barcelona marca el full de ruta per treballar per a una gestió eficient de l’aigua i per al benefici comú, prioritzant les solucions que afavoreixen tots els agents. Aigües de Barcelona té un compromís amb les persones, té cura de l’aigua i fa ciutat.

 

El pla estratègic Aigües 2020 ha estat en els últims 5 anys un pilar fonamental de la nostra organització en el camí cap a la sostenibilitat. A les portes de 2020, Aigües de Barcelona pot dir que ha assolit el 73 % dels objectius marcats el 2015. Tot i això, assumim que encara ens queda camí per recórrer pel que fa al compliment dels objectius de reducció de fuites en un volum equivalent al consum anual d’una població de 60.000 habitants i d’augment del volum de compra amb criteris de sostenibilitat.

Durant el 2019, hem estat treballant en el nou pla estratègic 2020-2030 amb processos participatius interns i externs. Aquest pla neix amb el propòsit de crear valor social, ambiental i econòmic, amb principis orientadors que donin resposta a les necessitats dels diferents grups de relació i que tinguin en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible.