Una estratègia responsable i sostenible

El context actual en què ens trobem, amb grans reptes ambientals que posen en risc la sostenibilitat del planeta i amb una situació financera global marcada per una crisi econòmica força recent, ens exigeix un gran compromís com a organització. Es preveu que en el futur no disposarem de tants recursos hídrics com fins ara, fet que sens dubte comporta un problema i, a la vegada, un repte per a l’abastament d’aigua a Barcelona i l’àrea metropolitana. Per aquest motiu, cal planificar correctament els recursos hídrics. D’altra banda, les administracions i la ciutadania demanen més transparència i un diàleg obert i participatiu que permeti entendre la gestió que porta a terme Aigües de Barcelona i el seu compromís amb la garantia de la prestació del servei. Les Nacions Unides han definit 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), desglossats en 169 fites, que caldria haver assolit l’any 2030. Aquest marc comú aborda els principals reptes de la humanitat des d’una òptica global i transversal, en què es fa necessària la implicació activa de nosaltres, les empreses, entre molts altres protagonistes.