Estat actual de la sequera

""

L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha activat l'1 de febrer de 2024 l'estat d'EMERGÈNCIA I per sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona, que comporta les següents restriccions d'aigua:

  • La dotació màxima de consum d'aigua és de 200 litres per persona i dia.
  • El reg de zones verdes i jardins, públics i privats: queda prohibit, amb caràcter general. Es podrà regar amb aigua freàtica no potable o aigua regenerada l'arbrat dels municipis afectats.
  • Piscines: queda prohibit omplir totalment o parcialment qualsevol tipus de piscina d'ús privat o familiar. Només ho podran fer les que pertanyin a equipaments esportius sempre que apliquin mesures d'estalvi equivalents al volum d'aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).
  • Prohibit omplir les fonts ornamentals, llacs artificials o altres elements d'ús estètic de l'aigua.
  • Prohibit netejar carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable, ja siguin públics o privats. Es manté el baldeig amb aigua no potable, però es reduirà el nombre d'equips que facin aquest tipus de neteja.
  • Vehicles: només es podran netejar vehicles als establiments comercials que es dediquen a això i que disposin d'un sistema de circulació d'aigua.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 80%.
  • Reducció de l'ús de l'aigua per a usos ramaders del 50%.
  • Reducció del 25% dels consums d'aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans).

Més informació sobre la sequera

Per tal de conèixer més informació sobre l'estat actual de la sequera i les restriccions associades, t'emplacem a la web de l'ACA

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) posa en marxa noves mesures per frenar els efectes de la sequera, consulta-les a la web de l'AMB.

Seguiment del teu consum d'aigua

Si vols fer un seguiment detallat del teu consum d'aigua, et recomanem que ho facis a través de l'Àrea de Clients.

Consells per fer un ús responsable de l'aigua

Consumir aigua de manera responsable és més necessari que mai en aquest context de sequera. Per això, t'animem a fer-ne un ús responsable amb els següents consells d'estalvi d'aigua