Compromisos d’Aigües de Barcelona

Compromesos amb la qualitat
 

Aigües de Barcelona és una empresa altament compromesa amb la millora de la qualitat de vida de les persones i la generació de valor per a tots els seus grups d’interès, tal com queda establert explícitament en la missió de l’empresa. En aquest sentit, Aigües de Barcelona considera que cal tenir en compte les sensibilitats del seu entorn, i per a això ha identificat els seus grups d’interès, amb els quals s’ha compromès, i desenvolupa actuacions enfocades a la millora contínua.

Concretament, Aigües de Barcelona ha fixat els compromisos següents pel que fa als seus proveïdors:

  • Establir relacions basades en els principis d’integritat i honestedat.
  • Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció.
  • Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu.

Accedeix al nostre Codi de conducta dels proveïdors.

Consulta la nostra Política de Compres Sostenibles d'Aigües de Barcelona.