Procediments de contractació

Contractació responsable i sostenible
 

A Aigües de Barcelona som un agent social implicat que estableix relacions basades en els principis d’integritat i honestedat amb als seus proveïdors. Potenciem la contractació responsable, convençuts que d’aquesta manera contribuïm al desenvolupament sostenible de l’entorn. També vetllem pel desenvolupament de pràctiques responsables a la cadena de valor mitjançant processos transparents, objectius i imparcials amb els proveïdors, compartint amb ells bones pràctiques.

Accedeix als procediments de contractació d’Aigües de Barcelona