Registre de proveïdors

Registre de proveïdors a l’efecte de la Llei 31/2007: Sistema de classificació propi
 

Aigües de Barcelona disposa d’un sistema de classificació propi dels operadors econòmics d’acord amb el que preveu l’article 23 i següents de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. Sistema de classificació AB

Per tant, quan Aigües de Barcelona contracti en el marc de la Llei 31/2007 podrà seleccionar entre els operadors econòmics registrats aquells que participaran en el procediment de contractació (procediment restringit o negociat).