Sou més de tres persones a casa?

Us oferim l’opció d’ampliar el nombre de litres que podeu consumir a un preu més econòmic. Bonificació per a més de tres persones

Us oferim l’opció d’ampliar el nombre de litres que podeu consumir a un preu més econòmic. El consum d’aigua es divideix en cinc trams de preus progressius. Si a casa sou més de tres persones, podreu consumir més litres d’aigua en cada tram. És un estalvi directe en els conceptes de la factura que s’anomenen “subministrament” i “cànon”. A més, el concepte de recollida de residus (“TMTR” i "TRR") se us reduirà en un 5% per cada persona addicional. També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%. (*) És imprescindible que estigueu tots empadronats al mateix domicili.

Com es tramita?

(*) Les persones amb el grau de discapacitat esmentat han de fer el tràmit a través de l’Agència Catalana de l’Aigua.