Tarifes de contractació


L’import del contracte de subministrament d’aigua (tarifes vigents)

El contracte de subministrament amb Aigües de Barcelona inclou els drets de subministrament i la fiança. És un import que es paga una sola vegada quan se signa el contracte. En el moment de fer el contracte, segons les característiques de l'habitatge, es determina el cabal que s'ha de contractar. Si necessites contractar un subministrament, fes clic en l’enllaç següent.

Col·loca el ratolí sobre les icones per veure'n la llegenda

Tipus d’habitatge Cabal nominal (m3/h) Drets de subministrament (€) Fiança* (€)
A Tipus d’habitatge A 0,25 34,86 21,79
B Tipus d’habitatge B 0,33
C Tipus d’habitatge C 0,40
D Tipus d’habitatge D 0,50
E Tipus d’habitatge E 0,63
F Tipus d’habitatge F 1,00 71,50
G Tipus d’habitatge G 1,60
H Tipus d’habitatge H 2,50 73,2
I Tipus d’habitatge I 4,00


*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.
Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cabal nominal (m3/h) Drets de subministrament (€) Fiança* (€)
1,0 71,50 21,79
1,6
2,5 73,20
4,0


*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.
Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cabal nominal (m3/h) Drets de subministrament (€)
0,25 34,86
0,4
0,63
1,00 71,50
1,6
2,5
4
6,3 230,74
10
16
25
A partir de 25 484,83

 

Cabal nominal (m3/h) Fiança* (€)
0,25 21,79
0,4
0,63
1
1,6
2,5 73,20
4
6,3 107,56
10 153,46
16 287,49
25 299,48
30 418,01
40 627,91
63 877,53
100
160 1392,38
250 2366,91
400 3494,98


*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.
Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En el moment de fer el contracte, en funció de la capacitat de subministrament que pot ser utilitzada pel conjunt d’usuaris d’un immoble o establiment comercial o industrial, es determina el cabal que s’ha de contractar.

És un import que es paga una sola vegada quan es signa el contracte d’escomesa connexió.

Cabal nominal (m3/h)

Drets d’escomesa (€)
2,5 1.125,36
4 1.866,25
10 2.824,34
25 6.150,45
30 9.315,54
63 15.264,39
250 31.785,47

 

Drets d’escomesa publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Si vols conèixer les nostres tarifes d'escomeses clica aquí