Qualitat de l'aigua
 

A Aigües de Barcelona ens prenem molt seriosament la teva salut i la del nostre entorn. Et garantim que l'aigua que reps a la teva llar compleix tots els requeriments legals amb escreix, oferint la màxima seguretat de consum i superant els controls de qualitat més exhaustius.
 

L'aigua que s'analitza amb detall


L'aigua que arriba a casa teva ha passat per estrictes controls sanitaris i supera amb escreix la normativa sanitària més estricta establerta per l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i les autoritats sanitàries del país.

  • Experts tastadors d'aigua de consum vetllen per la seva qualitat organolèptica. 
  • Disposem d'un laboratori de referència internacional.
  • Duem a terme més de 1.100 controls diaris de la qualitat de l'aigua.
  • Complim el 100% dels paràmetres amb rellevància sanitària.
  • Estem acreditats segons les normes ISO 9001 de qualitat, ISO 22001 de garantia de seguretat alimentària i ISO 17025, el màxim reconeixement internacional que actualment es pot atorgar a un laboratori d'anàlisi. 

Si vols saber quina és la qualitat de l'aigua que arriba a casa teva, pots consultar el cercador de qualitat de l'aigua així com la descripció dels conceptes que apareixen a les analítiques de l'aigua