Recicles i fas servir els punts verds?

L’AMB i l’Ajuntament de Barcelona bonifiquen els conceptes de la factura “TMTR” i Taxa de Recollida de Residus municipals, impostos que serveixen per a la correcta gestió dels residus sòlids. 

Recicles i fas servir els punts verds?

Bonificació en la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) i la taxa de recollida de residus de Barcelona (TRR)

L’AMB i l’Ajuntament de Barcelona bonifiquen els conceptes de la factura anomenats “TMTR” i “TRR”, respectivament, impostos que serveixen per gestionar correctament els residus urbans. El descompte varia segons el nombre de vegades que utilitzis les deixalleries o punts verds, i pot ser de fins al 14%.

L’oli de cuinar, les piles, els petits electrodomèstics, les bombetes, les radiografies, els recanvis de tinta de les impressores, etc., són alguns dels objectes que pots portar al punt verd i que t’ajudaran a obtenir aquest descompte.

Com es tramita?

Sol·licita la targeta a les deixalleries o punts verds aportant una factura de l’aigua. Mostra la targeta cada vegada que hi vagis. L’AMB comunica anualment a Aigües de Barcelona les bonificacions que cal aplicar en la factura de cada titular d’un contracte de subministrament d’aigua.