Conèixer per protegir

L’aigua no és només un recurs imprescindible per a la vida: també és un bé cada vegada més escàs. A Aigües de Barcelona, estem convençuts que la millor manera de preservar aquest recurs és educant les noves generacions en la seva importància.

Activitats educatives

En unes circumstàncies tan extraordinàries com les que vivim, volem estar més que mai al teu costat. Per això, hem adaptat íntegrament el nostre projecte educatiu a l’entorn digital i hem adequat el contingut, les competències i les motivacions de cada proposta als nous formats de treball.

FP Dual Grau superior en gestió de l'aigua

Gràcies a la Formació Dual, com a empresa podem implicar-nos en la formació més enllà de les pràctiques tradicionals, impartint continguts amb valor curricular per a aquell lloc de treball.

Espai Aigua

Espai Aigua és un esdeveniment itinerant en el qual pots descobrir el cicle antròpic de l’aigua i com, entre tots, podem tenir cura d’aquest recurs valuós. Consulta el calendari i vine a gaudir de jocs d’aigua dirigits a infants.