Tarifes de contractació


L’import del contracte de subministrament d’aigua (tarifes vigents)

El contracte de subministrament amb Aigües de Barcelona inclou els drets de subministrament i la fiança. És un import que es paga una sola vegada quan se signa el contracte. En el moment de fer el contracte, segons les característiques de l'habitatge, es determina el cabal que s'ha de contractar. Per conèixer les diferents vies de contractació o per saber quins són els requisits per a la contractació d'un subministrament, prem l’enllaç següent.


Usos domèstics amb equip de mesura individual sobre bateria

Col·loca el ratolí sobre les icones per veure'n la llegenda

Tipus d’habitatge Cabal nominal (m3/h) Drets de subministrament (€) Fiança* (€)
A Tipus d’habitatge A 0,25 31,62 21,79
B Tipus d’habitatge B 0,33
C Tipus d’habitatge C 0,40
D Tipus d’habitatge D 0,50
E Tipus d’habitatge E 0,63
F Tipus d’habitatge F 1,00 64,85
G Tipus d’habitatge G 1,60
H Tipus d’habitatge H 2,50 73,2
I Tipus d’habitatge I 4,00

*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.
Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.


Usos comercials amb equip de mesura individual sobre bateria

Cabal nominal (m3/h) Drets de subministrament (€) Fiança* (€)
1,0 64,85 21,79
1,6
2,5 73,20
4,0


*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.
Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.


Usos comercials i industrials amb equip de mesura únic sobre connexió i ús comunitari

Cabal nominal (m3/h) Drets de subministrament (€)
0,25 31,62
0,4
0,63
1,00 64,85
1,6
2,5
4
6,3 209,29
10
16
25
A partir de 25 439,76

 

Cabal nominal (m3/h) Fiança* (€)
0,25 21,79
0,4
0,63
1
1,6
2,5 73,20
4
6,3 107,56
10 153,46
16 287,49
25 299,48
30 418,01
40 627,91
63 877,53
100
160 1392,38
250 2366,91
400 3494,98


*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.
Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Drets d’escomesa connexió (tarifes vigents)

En el moment de fer el contracte, en funció de la capacitat de subministrament que pot ser utilitzada pel conjunt d’usuaris d’un immoble o establiment comercial o industrial, es determina el cabal que s’ha de contractar.

És un import que es paga una sola vegada quan es signa el contracte d’escomesa connexió.

Cabal nominal (m3/h)

Drets d’escomesa (€)
2,5 1020,74
4 1.692,75
10 2.561,77
25 5.578,66
30 8.449,50
63 13.845,30
250 28830,46

Drets d’escomesa publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.