null Aigües de Barcelona inicia la distribució d’aigua regenerada a 8 municipis del Baix Llobregat per a usos urbans

Aigües de Barcelona fa un pas més per aportar solucions sostenibles que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afrontar la sequera que viu l’àrea metropolitana de Barcelona i Catalunya, amb l’enviament de camions cisterna d’aigua regenerada provinent de l’Estació Regeneradora d’Aigua (ERA) de l’ecofactoria del Baix Llobregat i de l’ERA de la depuradora de Gavà-Viladecans per a usos urbans a diversos municipis del Baix Llobregat.
Els usos autoritzats per a cada municipi són: a Castelldefels, neteja de clavegueram, viària i de contenidors, i reg de parcs i jardins; a Esplugues, neteja viària, de clavegueram i reg de zones verdes; a Molins de Rei, neteja viària, de clavegueram i de contenidors, i reg de zones verdes; a Sant Boi, neteja viària, de clavegueram i de contenidors, i reg de zones verdes; a Sant Climent, neteja de clavegueram i viària; a Sant Joan Despí, neteja viària, de clavegueram i de contenidors, i reg de zones verdes; a Sant Just Desvern, reg de zones verdes, i a Santa Coloma de Cervelló, neteja viària i de clavegueram, i reg de zones verdes.
Aquest projecte de distribució d’aigua regenerada s’ha posat en marxa després de l'informe favorable del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de l’autorització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La regeneració d’aigua, clau per a la natura
Catalunya viu la situació de sequera més greu dels últims 50 anys. Fa més de dos anys que no hi ha un règim normal de pluges que aportin recursos. A més, l’any passat va ser excepcionalment càlid i sec. Si aquesta situació d’absència de pluges persisteix, pròximament s’entrarà en l’estat d’emergència per sequera, el que podria implicar restriccions en el subministrament d’aigua a les llars.
Davant d’aquesta situació, la reutilització de l’aigua regenerada (sotmetent l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar d’acord amb un model circular) permet assegurar la disponibilitat i qualitat dels recursos hídrics, i evita l’impacte dels períodes de sequera. En aquest sentit, Aigües de Barcelona va regenerar el 2022 un total de 50 hm3 d’aigua, l’equivalent al consum d’aigua anual de prop d’1.250.000 persones. 
Actualment, l’ERA del Baix Llobregat ja envia aigua regenerada des de l’ecofactoria del Baix Llobregat aigües amunt del riu fins a Molins de Rei per ser reutilitzada com a aigua prepotable. Amb aquesta mesura s’aconsegueix aportar aigua regenerada al riu per tal que la potabilitzadora de Sant Joan Despí la capti i la tracti de nou per convertir-la en aigua potable i seguir el cicle de l’aigua. Ara s’estan enviant al riu 1.500 litres/segon d’aigua regenerada.

La importància de les aliances
Per fer front a la sequera, Aigües de Barcelona treballa conjuntament amb les administracions, amb les quals està duent a terme diferents projectes per impulsar solucions que assegurin la resiliència hídrica al territori.
Així, la companyia ha proposat un projecte, sota el paraigua dels fons europeus Next Generation, per assolir la resiliència hídrica de manera sostenible a la regió metropolitana de Barcelona, tenint en compte les necessitats d’aigua actuals i futures. Aquest projecte estructural permetria incorporar fins a 180 hm3 anuals de nous recursos. D’aquesta manera es garantiria la disponibilitat d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona.
També impulsa el Pla director d’aigua regenerada metropolità, en col·laboració amb l’Administració i els usuaris potencials d’aigua. Aquest Pla representa una peça estratègica clau per al territori, ja que traça en detall tots els seus usos potencials, a present i a futur, i els sistemes de tractament i distribució necessaris perquè esdevinguin una realitat: un treball fonamental per garantir la resiliència hídrica.
La companyia també promou amb Aigües de Sabadell la iniciativa per distribuir aigua regenerada des de l’ERA de Riu Sec, a Sabadell, cap a Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès, i s’està encarregant de l’estudi de l’ús d’aigua regenerada provinent de l’ERA de Sant Feliu de Llobregat per recuperar la biodiversitat dels aiguamolls de Molins de Rei.