Actualitat

null

Aigües de Barcelona, primera empresa del cicle integral de l’aigua del món amb els objectius Net-Zero aprovats per la Science Based Target initiative

Aigües de Barcelona ha rebut l’aprovació dels objectius de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a curt termini (Near-Term) i de zero emissions netes (Net-Zero) per part de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Aigües de Barcelona es converteix en la primera empresa al món del sector de l’aigua amb els objectius Net-Zero aprovats, el compromís més ambiciós del procés SBTi. Cal tenir en compte que, a tota Espanya, només hi ha 22 empreses, de tots els sectors, amb els objectius Net-Zero aprovats.

SBTi ha validat els objectius a curt termini (Near-Term) i de zero emissions netes (Net-Zero) d’Aigües de Barcelona en funció dels criteris estàndards de zero emissions netes amb base científica i dels criteris i recomanacions d’objectius a curt termini d’SBTi. D’aquesta manera, l’SBTi ha verificat que els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a curt termini (2030) estan en línia amb la trajectòria que limita l’escalfament global a 1,5 ºC per sobre dels nivells preindustrials, així com els objectius a llarg termini d’abast 1, 2 i 3 d’Aigües de Barcelona i el compromís d’assolir les zero emissions netes l’any 2050.

 

DESCRIPCIÓ DE LA INFOGRAFIA DE L'EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS GEH 2022
Any 2015: 178.673,03.
Any 2019: 89.259,59 (reducció del 50,04 % respecte del 2015).
Any 2022: 82.614,68 (reducció del 53,76 % respecte del 2015 i del 7,44 % respecte del 2019).
Any 2030: 47.089,80 (Objectiu a curt termini alineat amb escenari 1,5 ºC: reducció respecte del 2019 del 51,43 % abast 1 + 2 i del 46,20 % abast 3).
Any 2050: Net Zero (reducció del 90 % respecte del 2019).
Reducció d'emissions directes i indirectes + captura: 90% (des del 2015).
BVCM (compensació): 10% (del 2023 al 2050).

SBTi és una iniciativa internacional, promoguda pel CDP, l’Institut de Recursos Mundials (WRI), el Fons Mundial per a la Natura (WWF) i el Pacte Mundial de Nacions Unides, que compta amb més de 8.000 organitzacions adherides amb objectius de reduccions d’emissions basats en la ciència buscant minimitzar el seu impacte sobre l’escalfament global. SBTi desenvolupa estàndards, eines i orientacions que permeten a les empreses establir nivells d’emissions de gasos d'efecte hivernacle i objectius de reducció d’emissions amb base científica i en línia amb el que es necessita per mantenir l’escalfament global per sota de nivells catastròfics i aconseguir les zero emissions el 2050.

D’aquesta manera, Aigües de Barcelona reforça el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic per tal de minimitzar les seves emissions.. Podeu consultar els objectius de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle d’Aigües de Barcelona en el següent link.