Actualitat

null

Aigües de Barcelona integra robots en la vigilància de les seves instal·lacions

En un context d’emergència climàtica on es treballa per millorar l’eficiència hídrica, Aigües de Barcelona està implementant una estratègia per reforçar la seguretat en algunes de les seves instal·lacions més crítiques i que requereixen uns nivells alts de seguretat per donar continuïtat al servei.

Dins d’aquesta estratègia de reforç de la seguretat, la companyia, juntament amb l’empresa col·laboradora de seguretat AQUAE SECURITY, ha iniciat una fase de prova amb l’ús de sistemes robòtics per a la realització de tasques de vigilància de les seves infraestructures. Aquests robots tenen el potencial d’actuar com a complement dels sistemes de seguretat existents.

Aquests robots, mitjançant un sistema de monitoratge de la planta, són una eina més per als vigilants de seguretat de la planta per potenciar i complementar els sistemes de seguretat (videovigilància, detecció d’intrusió, etc.). 

La prova pilot d’aquest projecte, anomenat Robots, utilitzarà dos tipus de robots, robots terrestres i uns drons autònoms, a tres instal·lacions diferents de la companyia: l’EDAR del Baix Llobregat, l’EDAR Sant Feliu i l’EDAR Montcada. Aquests robots captaran imatges per a la videovigilància que s’integraran amb altres dispositius de seguretat avançats.

Actualment, a l’EDAR Sant Feliu, un robot terrestre ja es troba en funcionament per reforçar les rondes habituals dels vigilants de seguretat. Més endavant, es testarà l’ús d’un dron autònom que analitzarà la viabilitat de complementar els sistemes actuals. 

Degut a l’increment de robatoris i per garantir la continuïtat del servei, la prova pilot Robots ajudarà Aigües de Barcelona a millorar i innovar en la seguretat de les seves instal·lacions i del personal de seguretat.