null Aigües de Barcelona i el Banc de Recursos signen un acord per fomentar el consum racional i la reutilització dels recursos materials

 

Aigües de Barcelona i el Banc de Recursos, una fundació que treballa per donar una segona vida útil als recursos materials i humans del planeta, han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu sensibilitzar sobre un consum més racional i promoure la reutilització. L'acord s'emmarca dins del programa Pont Solidari i permetrà donar un nou ús a equipaments i materials aportats per la companyia, posant-los a disposició d'organitzacions amb finalitats socials i ambientals de l'àrea metropolitana de Barcelona, enfortint així les xarxes solidàries en la comunitat.

Seguint en la seva estratègia de foment del desenvolupament sostenible i aposta per l'economia circular, Aigües de Barcelona està establint col·laboracions amb diferents entitats i institucions per fomentar un ús més racional i responsable dels béns materials, amb especial èmfasi en la prevenció i reducció de residus.

Amb el conveni signat avui, Aigües de Barcelona i el Banc de Recursos volen promoure la sostenibilitat, el respecte al medi ambient i el consum racional, i també la reutilització, que aporta beneficis econòmics, ambientals i socials.