null Aigües de Barcelona col·labora amb el Barcelona Supercomputing Center per desenvolupar solucions avançades en anàlisi de dades del sector de l'aigua

El director del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Mateo Valero, i la directora d'Innovació i Coneixement d'Aigües de Barcelona, Maria Monzó, han signat el conveni de col·laboració pel qual el centre d'investigació aportarà el seu know-how en eines de machine learning, big data, xarxes neuronals i intel·ligència artificial aplicades al subministrament domiciliari d'aigua.

Durant els últims anys, Aigües de Barcelona ha vist créixer exponencialment el seu volum de dades sobre el sistema d'abastament d'aigua. Per aquesta raó, s'ha fet cada vegada més necessari recórrer a eines avançades d'anàlisi de dades (com la intel·ligència artificial) per a transformar aquestes dades en coneixement, de manera que es prenguin les millors decisions de manteniment.

Mitjançant aquest conveni, Aigües de Barcelona i el BSC col·laboren per desenvolupar aquestes eines d'anàlisi que simplifiquin els processos de priorització de les inversions que la companyia d'aigua destina a la seva xarxa de distribució domiciliària.

A més, els investigadors del BSC que formin part d'aquest projecte aprofundeixen també en la investigació de sistemes avançats d'aprenentatge automàtic (machine learning), que serviran per gestionar eficientment grans volums de dades.

Sobre el BSC

El Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) és el centre nacional de supercomputació a Espanya. El BSC està especialitzat en la computació d'altes prestacions (HPC) i la seva missió és doble: proporcionar la infraestructura i els serveis de supercomputació als científics europeus, així com generar coneixement i tecnologia per transferir a l'empresa i a la societat.

El BSC és un centre d'Excel·lència Severo Ochoa i membre de primer nivell de la infraestructura de recerca europea PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). El BSC també gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES).

El BSC és un consorci format pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat del Govern Espanyol, el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Sobre Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D'aquesta manera, ofereix servei a prop de 3 milions de persones en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, la companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat als clients; l'excel·lència en la prestació de serveis; l'aposta per la innovació i el talent de l'equip de professionals; la col·laboració amb altres empreses, entitats i administracions públiques per generar valor, i el desenvolupament d'un model sostenible com a eix estratègic.