null Aigües de Barcelona condona el deute acumulat a les famílies declarades en situació de vulnerabilitat

BARCELONA, 7 DE NOVEMBRE.  Aigües de Barcelona ha comunicat a les persones en situació de vulnerabilitat la condonació del deute impagat pel consum d'aigua de rebuts endarrerits. En una carta enviada als clients en aquesta situació, Aigües de Barcelona ha explicat que aquestes famílies queden exemptes del deute generat amb anterioritat a la declaració de la seva situació de vulnerabilitat per part dels serveis socials. 

La condonació del deute s'ha realitzat sobre el concepte `subministrament d'aigua', que és la part de la factura a càrrec de la companyia. A més, es recorda que aquestes persones poden seguir rebent en els propers rebuts els ajuts del Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona, que ja ha bonificat la factura de l'aigua a 24.000 famílies en situació de vulnerabilitat. 

Aquesta iniciativa se suma a la línia d'ajuts iniciada per Aigües de Barcelona des de fa anys per donar suport a aquelles famílies o col·lectius que poden tenir més problemes per fer front al dia a dia. A més de la condonació del deute i el Fons de Solidaritat, s'han signat convenis amb 22 municipis de l'àrea metropolitana per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica i garantir el subministrament d'aigua a qui no el pugui pagar per manca de recursos econòmics.  

Dins de les mesures implementades, des de l'1 de gener de 2014 s'aplica la tarifa social, que suposa una reducció del 25% de l'import del servei de l'aigua sobre la tarifa domèstica. S'hi poden acollir persones en atur, jubilades, vídues, que perceben una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent, perceptores dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI) o perceptores del fons de la Llei d'integració social del minusvàlid (LISMI), entre d'altres.

També s'han introduït bonificacions per a les llars amb més de 3 persones, consistents en l'ampliació de trams de la tarifa de l'aigua i del cànon de l'aigua. L'any 2018 més de 18.000 famílies s'han acollit a aquesta bonificació, que suposa un estalvi de 56 € anuals de mitjana per a cada llar.