null Aigües de Barcelona, guardonada per la gestió de la seva flota de vehicles 100% elèctrics i la promoció de la mobilitat sostenible

 

L'Associació Espanyola de Gestors de Flotes d'Automòbils (AEGFA) ha atorgat tres premis a la companyia per la seva bona gestió de la flota automobilística i la promoció d'una mobilitat sostenible.

Aigües de Barcelona ha estat guardonada per l'Associació Espanyola de Gestors de Flotes d'Automòbils (AEGFA) per la bona gestió de la flota automobilística i la promoció d'una mobilitat sostenible. En el marc de la Gala de les Flotes 2018, celebrada a Madrid, Aigües de Barcelona ha recollit el Premi al gestor de flotes de l'any, el Premi a la formació i educació de l'usuari de flota i el Premi a la iniciativa empresarial per a una flota ecològica.

El primer és un reconeixement a títol individual atorgat a aquells responsables de flotes amb una gestió global del parc mòbil que destaca per l'excel·lència en aspectes com la selecció de vehicles, la formació i comunicació amb els usuaris, la sostenibilitat de la flota i l'eficiència en la gestió.

El segon, el Premi a la formació i educació de l'usuari de flota, distingeix les polítiques de prevenció i formació dutes a terme amb l'objectiu d'aconseguir la màxima seguretat i confort en l'ús dels vehicles d'empresa per part dels treballadors.

Finalment, el Premi a la iniciativa empresarial per a una flota ecològica reconeix aquelles empreses tant públiques com privades que han posat en funcionament projectes i plans de renovació de vehicles per configurar una flota corporativa més ecològica i respectuosa amb el medi ambient, capaç de reduir la petjada de carboni i contribuir a la millora de la seva responsabilitat social corporativa.

L'Associació Espanyola de Gestors de Flotes d'Automòbils (AEGFA) organitza anualment els Premis Flotes 2018, amb els quals es premien les bones pràctiques en la gestió de flotes automobilístiques i es reconeixen els esforços per a la promoció de la mobilitat sostenible.

La flota de vehicles elèctrics més gran de Barcelona

Aigües de Barcelona disposa en l'actualitat de 120 vehicles 100% elèctrics, la flota de vehicles elèctrics més important de l'àrea metropolitana, el que ha permès en els darrers dos anys reduir les emissions de CO2 en unes 84 tones anuals, i el consum de dièsel i benzina en més de 33.000 litres anuals.

La implantació del cotxe elèctric, que ha contribuït a la reducció en un 18% de la petjada de carboni, s'emmarca en l'estratègia de desenvolupament sostenible de la companyia i l'aposta per l'economia circular, en compliment dels objectius marcats per Nacions Unides. L'esforç i la voluntat d'Aigües de Barcelona per avançar cap a una gestió cada vegada més respectuosa amb el medi ambient i eficient des del punt de vista energètic, té com a finalitat reduir les emissions de CO2, fomentar l'eficiència energètica i millorar la qualitat de l'aire urbà.

Aquest compromís se suma a la iniciativa que, paral·lelament, Aigües de Barcelona duu a terme amb CitySensia, un projecte que utilitza la xarxa de vehicles de la companyia per monitoritzar en temps real els paràmetres de qualitat ambiental mitjançant receptors col·locats als cotxes.

Per tot això, la flota de vehicles elèctrics d'Aigües de Barcelona va rebre a l'octubre de 2017 el distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, un guardó que reconeix les iniciatives que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts per la normativa vigent.