null Aigües de Barcelona va generar un impacte econòmic equivalent al 0,43% del PIB de l'àrea metropolitana i 6.858 llocs de feina durant el 2018

 

Segons dades de l'Informe sobre el Valor Social Integrat (VSI) de la companyia, l'impacte d'Aigües de Barcelona equival al 0,25% del PIB català i a 4.541 llocs de feina a l'àrea metropolitana. En la seva aposta per la contractació local i responsable, un 99,7% dels proveïdors són estatals i un 70,3% pertanyen a l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, el Fons de Solidaritat ha bonificat la factura de l'aigua a 24.922 famílies en situació de vulnerabilitat, de les quals més de 7.000 són de la ciutat de Barcelona

Aigües de Barcelona va generar un impacte econòmic equivalent al 0,43% del producte interior brut (PIB) de l'àrea metropolitana de Barcelona, un 0,25% del PIB en el cas de Catalunya. Així ho recull l'Informe sobre el Valor Social Integrat (VSI) de la companyia, realitzat per la consultora Valora, que ha estat presentat a la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada aquest divendres 8 de març, i que analitza l'impacte i la creació de valor social i econòmic en el darrer any. L'informe destaca que l'activitat d'Aigües de Barcelona ha  generat l'equivalent a un total de 6.858 llocs de feina, dels quals 4.541 eren a l'àrea metropolitana.

L'impacte total d'Aigües de Barcelona va ser de 773 milions d'euros, dels quals 582 milions es van generar a Catalunya, i d'aquests, 520 milions a l'àrea metropolitana. Es destaca la repercussió que l'activitat de la companyia té en l'entorn més proper i la seva aposta per una contractació local i responsable. En aquest sentit, cal tenir en compte que un 99,7% dels proveïdors són estatals i un 70,3% pertanyen a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Pel que fa a la inversió en la comunitat, aquesta representa el 25,2% del resultat abans d'impostos.

Un alt compromís social

A la Junta General Ordinària d'Accionistes també s'han repassat les mesures socials engegades per la companyia, com el Fons de Solidaritat, que ha bonificat la factura de l'aigua a 24.922 famílies en situació de vulnerabilitat, de les quals més de 7.000 són de la ciutat de Barcelona. A més, s'han signat convenis amb 22 dels 23 municipis en els quals opera Aigües de Barcelona per garantir l'aigua a les persones que no la poden pagar i aquest 2018 s'ha condonat el deute acumulat en rebuts endarrerits a totes les persones en situació de vulnerabilitat, un total de 9.296 famílies.

A aquestes accions cal afegir el conjunt de mesures socials a les quals es poden acollir les famílies que reben el subministrament per part d'Aigües de Barcelona. En concret, 13.781 famílies s'han acollit a la tarifa social; 2.608 famílies s'han acollit a ajornaments i flexibilitats per al pagament de la factura, i 20.423 famílies han obtingut bonificacions en la factura per ampliació de trams, gràcies a la campanya duta a terme per la companyia.