null Aigües de Barcelona obté el certificat en matèria de conciliació laboral que atorga la Fundació Másfamilia

Aigües de Barcelona ha obtingut el certificat efr que atorga la Fundació Másfamilia, amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquesta distinció reconeix l'impuls de la companyia per desenvolupar proactivament polítiques de conciliació en els àmbits laboral, familiar i personal, el suport a la igualtat d'oportunitats i la inclusió dels més desfavorits.

L'obtenció d'aquest segell és el resultat del treball que des de fa mesos duen a terme la Direcció d'Organització i Recursos Humans i la part social de la companyia per implantar el Model efr, amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida professional i personal de la plantilla. En aquest sentit, l'empresa aplica 90 mesures de les quals 41 que superen l'àmbit del Conveni Col·lectiu.

Per la Fundació Másfamilia comptar amb empreses compromeses amb la conciliació, a través de la gestió efr, és comptar amb empreses que aposten per millorar tant en l'àmbit empresarial com en l'àmbit social, segons el director general de la Fundació Másfamilia, Rafael Fuertes.

A més d'aquesta iniciativa, l'empresa duu a terme un procés de canvi cultural i d'adaptació de les maneres de treballar per donar resposta als reptes que presenten les noves tecnologies i els nous hàbits socials. Algunes d'aquestes iniciatives són el programa de benestar de les persones en el seu lloc de feina, el programa d'hàbits saludables, el programa de mobilitat, així com la implantació de noves eines de comunicació interna.