null Aigües de Barcelona obté novament la millor valoració en l'índex sobre la qualitat d'obres a Barcelona

 

Un any més, Aigües de Barcelona ha obtingut la millor qualificació en l'informe que publica anualment ACEFAT i que analitza la qualitat de les obres que es fan a la via pública a la ciutat de Barcelona.

En l'informe del Coeficient K3 s'han avaluat 23 aspectes que han estat examinats en quatre moments diferents al llarg de cada obra, d'un total de 473. S'inclouen qüestions com la senyalització, la seguretat, la neteja, la protecció de la vegetació o la minoració dels sorolls, entre d'altres.

ACEFAT és una empresa creada l'any 1990 per a desenvolupar un projecte de gestió integrada de les obres de serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona i té com a objectiu optimitzar les obres, minimitzant les seves incidències i alinear les planificacions de les diferents companyies per tal de fomentar la coincidència d'intervencions. A més, centralitza la tramitació i supervisió dels permisos de llicència i dels assenyalaments de les canalitzacions de serveis davant els diferents departaments de l'Ajuntament de Barcelona.