null Un projecte coordinat per Eurecat, amb Aigües de Barcelona i 10 socis més, desenvolupa noves eines de monitorització per fer un ús més eficient de la xarxa d’aigua 

Aquestes eines s’integraran en una plataforma capaç̧ d’incrementar la interoperabilitat i gestionar el coneixement de la infraestructura de l’aigua. Coordinat per Eurecat, el projecte contribuirà a disposar d’una millor xarxa i més informació sobre aquesta. 


Aigües de Barcelona és un dels socis del projecte, que participarà en la detecció, monitoratge i control de contaminants i esdeveniments crítics a la xarxa de distribució i abastament, mitjançant l’ús de mostrejadors passius i sensors online per poder avaluar en temps real la qualitat de l’aigua de manera continuada.


Aquests mostrejadors passius i sensors online permetran obtenir valors de molts paràmetres a la vegada, com ara valors fisicoquímics de qualitat (pH, temperatura, oxigen dissolt, redox, amoni, conductivitat, terbolesa, matèria orgànica...), o valors de concentracions de contaminants a l’aigua (plaguicides, compostos prioritaris, contaminants emergents, toxines, metalls...), i serviran per fer de marcadors i alerta per si alguna vegada estiguessin presents en l’aigua.


D’aquesta manera, es podrà millorar la supervisió́ de paràmetres de control, optimitzar el temps real de l’abastament i la distribució́ d’aigua, i gestionar globalment les decisions i la informació́ per utilitzar eficientment els recursos.


Sobre el projecte IMAQUA
IMAQUA és un projecte de la comunitat RIS3CAT Aigua, coordinat per Eurecat amb la participació d’onze socis: CASSA, Proveïments d’Aigua, la Universitat de Girona, BGEO, Aigües de Barcelona, el Consell Superior d’Investigacions Científiques, la Universitat Rovira i Virgili, S::can i Adasa Sistemas.


Sobre RIS3CAT
La comunitat RIS3CAT Aigua dedica un pressupost de 12 milions d’euros al desenvolupament d’un pla d’acció, amb projectes d’R+D estratègics, amb la finalitat que Catalunya esdevingui un pol internacional de referència en recerca i innovació de l’aigua. La comunitat RIS3CAT Aigua és una de les sis noves comunitats RIS3CAT acreditades per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ —l’agència per a la competitivitat de l’empresa—, una estratègia que compta per a aquesta convocatòria amb un pressupost de 24 milions d’euros finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. Gràcies a aquests sis projectes atorgats en el pla d’actuació, la comunitat RIS3CAT Aigua potenciarà l’economia i indústria catalana mitjançant noves tecnologies i serveis que ajudin a millorar la gestió i reutilització d’aquest recurs.