null Aigües de Barcelona participa en un projecte per implementar un sistema d’alerta primerenca a Badalona com a mesura d’adaptació al canvi climàtic

Aigües de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb la coordinació d’Aquatec, impulsa el projecte LIFE BAETULO, que implementarà i testejarà a la ciutat de Badalona un sistema d’alerta primerenca integral, com a mesura d’adaptació al canvi climàtic.


Aquest sistema permetrà reduir l’exposició dels habitants i dels diferents elements urbans als perills derivats del canvi climàtic: inundacions pluvials, descàrregues del sistema de sanejament, onades de calor o fred, temporals marítims, ventades, episodis de contaminació atmosfèrica o nevades. 

Concretament, el sistema d’alerta integral anticiparà i monitoritzarà els episodis de perill climàtic, n’avaluarà els riscos derivats, automatitzarà i activarà els diversos protocols d’emergència necessaris (incloent-hi accions preventives i reactives), abans, durant i després d’aquests episodis, i emetrà els avisos corresponents tant als gestors locals del risc (protecció civil, policia i altres departaments executors dins l’ajuntament) com a la ciutadania, per tal de disminuir l’exposició a aquests perills climàtics, i per tant, reduir-ne els impactes derivats.  

A banda de la plataforma del sistema d’alerta, també es desenvoluparà una aplicació mòbil perquè la ciutadania en pugui fer ús gratuïtament i rebi aquelles alertes i protocols d’actuació que els permeti estar informats i evitar situacions que puguin posar en risc la seva salut o les seves propietats.

El projecte preveu també implementar una sèrie de sensors i altres equips avançats que permetran dotar d’informació en temps real aquest sistema d’alerta per a la monitorització dels episodis de perill climàtic, com ara limnímetres per a la detecció i quantificació d’abocaments en temps de pluja, sensors de nivell per mesurar el nivell d’aigua als carrers en episodis d’inundació, càmeres de vigilància dels temporals marítims o estacions meteorològiques per a la monitorització de temperatura, vent, pluja, etc.

La iniciativa forma part del programa europeu LIFE i va sorgir a partir dels resultats obtinguts en el projecte BINGO. Iniciat al juliol de 2020, amb un pressupost d’1,2 milions d’euros (finançat al 55% pel programa LIFE Climate Action), el projecte té una durada total de 2 anys i mig i al final del projecte es pretén disposar d’una eina de gestió de riscos climàtics, el sistema d’alerta primerenca integral, disponible i preparat per ser implementat en qualsevol ciutat europea que pateixi aquests perills derivats del canvi climàtic i que s’hi vulgui adaptar.