null Aigües de Barcelona es compromet a un finançament verd i sostenible

Aigües de Barcelona, en el seu compromís amb la sostenibilitat, realitzarà un nou finançament bancari condicionat a compromisos en els àmbits de l’acció social, el medi ambient, i la governança i la transparència.

Aquest nou finançament, que substitueix l’emissió de bons del 2014, es tracta d’una operació vinculada a l’acompliment d’Aigües de Barcelona en matèria de sostenibilitat, i per tant, pot comportar una reducció de la despesa financera en funció de la materialització de polítiques de la companyia compromeses amb aquest àmbit.

Aigües de Barcelona té integrats, des de fa temps, en la seva presa de decisions, els criteris ESG (Environmental, Social and Governance, o el que és el mateix, medi ambient, acció social, i transparència i governança), i està auditada i certificada amb la norma europea SGE21, que acredita un sistema de gestió ètica i socialment responsable a l’empresa. Ara s’ha fet un pas més traslladant aquests criteris també al seu finançament. 

En aquest sentit, els indicadors ESG que la companyia es compromet a materialitzar en relació amb aquest nou finançament són:
•    Social: compromís de mantenir un determinat nivell d’inversió anual en acció social. 
•    Ambiental: compromís de reduir la petjada de carboni en la producció d’aigua potable. 
•    Transparència i governança: compromís de seguir treballant per reduir la bretxa salarial de la companyia, que a dia d’avui ja és sensiblement inferior a la mitjana catalana.

Tots aquests indicadors seran degudament auditats per un organisme extern independent.