null La iniciativa STOP-IT per garantir la seguretat de les infraestructures crítiques del sector de l’aigua conclou amb èxit

STOP-IT, la iniciativa per garantir la seguretat de les infraestructures crítiques del sector de l’aigua, ha arribat al final del projecte després d’assolir bona part dels seus objectius per a la prevenció, detecció, resposta i mitigació de les amenaces físiques i cibernètiques que puguin produir-se en aquestes instal·lacions.

Aigües de Barcelona ha estat una de les participants en aquest projecte europeu de quatre anys. Gràcies a la iniciativa, s’han pogut testejar les eines STOP-IT en l’operativa de la companyia, amb bons resultats en relació amb la gestió de riscos per a la protecció física i cibernètica de les infraestructures d’aigua crítiques.

Les solucions tecnològiques desenvolupades per STOP-IT han complert els objectius originals del projecte, i han demostrat que són eines útils per gestionar els riscos en situacions reals i en diversos aspectes que necessita la indústria de l'aigua. A més, el projecte ha permès un intercanvi fructífer d’experiències entre diferents empreses d’abastament i també un diàleg fluid amb els proveïdors de tecnologia, instituts de recerca i organitzacions relacionades amb l’abastament d’aigua que han participat a la iniciativa, i s’ha creat així un entorn propici per a l’aprofitament de sinèrgies.

Empreses i centres d’R+D+I d’alt nivell, inclosos Eurecat, ATOS, OYLO i Worldsensing a Espanya, han col·laborat en el desenvolupament de solucions tecnològiques enfocades a la prevenció, detecció i mitigació dels atacs a les infraestructures crítiques de l’aigua. Les diferents tecnologies que s’han provat al llarg del projecte van des de la determinació de la combinació òptima de paràmetres i sensors online per a la detecció de contaminació intencionada en l’aigua, fins a eines de simulació hidràulica que permeten determinar els punts potencialment més febles de la xarxa o suggerir vies alternatives de subministrament en cas de produir-se un atac fortuït que inhabilités l’abastament d’alguna zona pel recorregut de l’aigua habitual. 

El projecte STOP-IT (Strategic, Tactical, Operational Protection of Water Infrastructure against cyber-physical Threats) ha estat liderat per SINTEF (Oslo, Noruega) i hi han participat 23 socis de tot Europa i Israel, entre ells Aigües de Barcelona i Cetaqua, per desenvolupar solucions innovadores a les amenaces més urgents. La iniciativa ha comptat amb el cofinançament del Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Unió Europea.

Web: https://stop-it-project.eu/