Actualitat

null L'Ajuntament de l'Hospitalet, la Diputació de Barcelona i Aigües de Barcelona sumen esforços en un projecte d’alfabetització digital a la Florida - les Planes

Aquest matí, l’Ajuntament de L’Hospitalet, la Diputació de Barcelona i Aigües de Barcelona han formalitzat el conveni que desenvolupa el projecte Punt TIC de la Florida - les Planes d’alfabetització digital, en el marc del programa Territori Social d’Aigües de Barcelona i emmarcat en el projecte transformador Barris i comunitats, motors de transformació social de la Diputació de Barcelona.

A l’acte, que ha tingut lloc al Centre Municipal la Florida - Ana Díaz Rico, hi han assistit l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín; la presidenta delegada de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell, i el conseller delegat d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos. 

El Punt TIC de la Florida - les Planes és un projecte comunitari, que s’orienta al desenvolupament de processos integrals d’alfabetització digital i d’accés gratuït a les noves tecnologies, dotat d’equipament informàtic i acompanyament i assessorament personalitzat, que s’adreça al veïnat d’aquests dos barris. 

El projecte està gestionat per joves dels barris que han abandonat els seus estudis i amb dificultats d’inserció laboral que han rebut una formació prèvia com a gestors telemàtics. 

Mitjançant aquest conveni, Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet aporten 50.000 euros cadascun per al correcte desenvolupament del projecte. 

La iniciativa s’emmarca en una doble estratègia de l’Ajuntament de L’Hospitalet. D’una banda, en el Pla integral les Planes - Blocs Florida, dintre de l’acció 9 del Pla d’acció 60:30, que té com a objectiu la millora dels serveis i recursos del barri així com enfortir el teixit associatiu, i, d’altra banda, en el programa municipal L’Hospitalet 6.0, que vol digitalitzar la ciutat, impulsar la nova economia del municipi i lluitar contra l’escletxa digital. 

Durant el 2023, el Punt TIC del Centre Municipal la Florida - Ana Díaz Rico ha atès un total de 6.081 persones i ha realitzat 7.058 gestions. Durant el primer semestre de l’any, també ha format  527 persones.