null Aigües de Barcelona supera l’impacte de la crisi sanitària i resol amb èxit un any de difícil gestió

La Junta General Ordinària d’Accionistes ha aprovat avui els comptes i la gestió corresponents a l’exercici de 2020 d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua S.A.

El benefici total de la companyia ha estat de 3,9 milions d’euros—dels quals s’ha aprovat repartir 3,5 milions d’euros entre Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), CriteriaCaixa i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)— un resultat que denota l’impacte de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en comparació  amb els 22,2 milions d’euros de l’exercici de l’any 2019. En aquest sentit, els ingressos de la companyia s’han vist afectats per la disminució de l’activitat industrial, comercial i turística, que ha comportat una reducció de volums de més del 4% respecte de l’any 2019.

Malgrat aquesta excepcional situació de crisi, Aigües de Barcelona ha resolt amb èxit un any de difícil gestió amb un doble objectiu: garantir la continuïtat del servei amb la mateixa qualitat de sempre i preservar la seguretat i la salut de la plantilla. Això ha estat possible gràcies al compromís i dedicació dels treballadors i treballadores d’Aigües de Barcelona, que han rebut l’agraïment de la companyia. L’impacte total de l’activitat d’Aigües de Barcelona va ser de 592 milions d’euros, dels quals 484 milions es van generar a Catalunya, i d’aquests, 419 milions a l’àrea metropolitana. Això suposa un impacte econòmic equivalent al 0,35% del producte interior brut (PIB) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. De la mateixa manera, Aigües de Barcelona ha generat l’equivalent a un total de 6.473 llocs de feina a Espanya, dels quals 4.987 eren a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Addicionalment, es posa en valor la repercussió que l’activitat de la companyia té en l’entorn més proper i la seva aposta per una contractació local i responsable. En aquest sentit, cal tenir en compte que, dels 1.235 proveïdors totals, el 98,06% són espanyols i un 78,6% d’aquests pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Compromís amb la societat
A la Junta General Ordinària d’Accionistes, també s’han repassat les mesures socials de la companyia, com la millora en la tarifa social. Destaquen, concretament, les 45.402 famílies acollides a la tarifa social a finals del 2020. Respecte al Fons de Solidaritat, ha bonificat la factura de l’aigua a 41.156 famílies en situació de vulnerabilitat, de les quals més de 19.000 són de la ciutat de Barcelona. A més, Aigües de Barcelona ja té signats convenis contra la pobresa energètica amb els 23 municipis en els quals opera, per garantir l’aigua a les persones que no la poden pagar.

A aquestes accions, cal afegir el conjunt de mesures socials a les quals es poden acollir les famílies que reben el subministrament per part d’Aigües de Barcelona. En concret, 2.124 famílies s’han beneficiat d’ajornaments i flexibilitats per al pagament de la factura, i més de 157.000 famílies han obtingut bonificacions en la factura per ser més de tres persones a la llar.