null El Laboratori d'Aigües de Barcelona posa a punt les tècniques més punteres per al control de la qualitat de l'aigua

El centre de recerca de la companyia presenta al XII Congrés de Microbiologia del Medi Aquàtic la primera fase d'una tesi doctoral en l'àmbit de la metagenòmica per detectar gens en l'aigua.

El Laboratori d'Aigües de Barcelona és un centre de referència internacional que garanteix la qualitat de l'aigua en els municipis on aquesta companyia ofereix servei. A més de tot tipus d'anàlisis de control de l'aigua, presta assessorament i realitza recerca aplicada sobre qualsevol tema relacionat amb la qualitat de les aigües.

En aquest sentit, el dia 2 d'octubre, la doctoranda Anna Pinar ha exposat al Congrés de Microbiologia del Medi Aquàtic que s'ha celebrat a Sitges els resultats de la primera fase de la seva tesi doctoral, que realitza al Laboratori com a part del programa de doctorats de l'empresa. Coordinada per la responsable de Microbiologia del Laboratori, Belén Galofré, la tesi doctoral busca la millor tècnica de filtració i extracció d'ADN de l'aigua, una tasca tan difícil com trobar una agulla en un paller.

A l'estudi, s'han testejat els millors mètodes per a l'anàlisi d'aigua a qualsevol etapa de la seva potabilització. Com a fase inicial del treball de recerca, es van assajar dos protocols de filtració de l'aigua i cinc protocols d'extracció d'ADN. En total, es van analitzar 52 mostres.

Anna Pinar ha explicat als assistents al congrés quines tècniques van ser més efectives per trobar i extreure l'ADN de l'aigua: els dos mètodes de concentració d'aigua (passar d'un gran volum d'aigua a un de petit per buscar l'ADN més fàcilment) van ser considerats aptes, i pel que fa a l'extracció de l'ADN, el mètode que millors resultats va oferir va ser un d'automatitzat.

Gràcies a investigacions com aquesta, el Laboratori d'Aigües de Barcelona continua sent pioner en l'estudi i la preservació de la qualitat de l'aigua potable que usem cada dia.