null El Barcelona Supercomputing Center i Aigües de Barcelona col·laboren en un projecte per aplicar tecnologies de big data al cicle integral de l’aigua

Les dues entitats signen un contracte marc de col·laboració per a la gestió eficient de les xarxes d’aigua i la realització de proves de concepte a l’àrea metropolitana de Barcelona

El Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC) i Aigües de Barcelona han signat un acord de col·laboració pel qual el BSC aportarà coneixement en tecnologies de computació, algoritmes d’altes prestacions, intel·ligència artificial, visualització i big data, i Aigües de Barcelona aportarà el seu coneixement expert en operació de xarxes de distribució d’aigua potable per al testeig, desenvolupament, validació i aplicació de noves eines de gestió.

En el marc d’aquest acord, s’explorarà la viabilitat de tècniques d’aprenentatge reforçat. L’aprenentatge profund per reforç (o Deep RL) és una tècnica innovadora d’intel·ligència artificial que utilitza les xarxes neuronals i les tècniques d’aprenentatge reforçat per entrenar agents software per a la presa de decisions de manera autònoma.

Des d’aquesta premissa, en el projecte s’han definit una sèrie de reptes que han de permetre avaluar i identificar valor en l’ús de tècniques de Deep RL per a l’optimització de xarxes hidràuliques. L’aplicació d’aquestes tecnologies en l’àmbit de la gestió de l’aigua té encara un alt component d’investigació, de manera que l’objectiu del projecte és validar inicialment que els agents són capaços d’assignar consignes de gestió d’una xarxa que igualin o superin el rendiment aconseguit pels operadors.

A més, s’explorarà la viabilitat de les tècniques d’aprenentatge reforçat amb aprenentatge profund per aplicar-lo en la mitigació d’emergències i el control intel·ligent en temps real de la xarxa de transport d’aigua.

“El BSC està interessat a desenvolupar algoritmes d’intel·ligència artificial que siguin capaços del pilotatge automàtic, per dir-ho així, de maquinària industrial utilitzant estratègies similars a les línies que fa servir DeepMind de Google per guanyar el Go o els escacs o els videojocs”, comenta Josep Martorell, director associat del Barcelona Supercomputing Center.

En aquest projecte, l’equip tècnic estarà constituït per investigadors en intel·ligència artificial del Barcelona Supercomputing Center i investigadors de Cetaqua, el centre tecnològic de l’aigua, i es duran a terme proves de concepte a l’àrea metropolitana de Barcelona amb Aigües de Barcelona.

L’objectiu últim del projecte consisteix no només a desenvolupar les solucions sinó a validar-les una vegada aplicades a dimensions de xarxa considerables (escala ciutat, per exemple), la qual cosa en permeti l’operació en productiu, i que els algoritmes d’aprenentatge reforçat puguin reentrenar-se i replicar-se en xarxes amb diferent tipologia i davant de diferents condicions hidràuliques d’operació.