null El projecte REGIREU per desenvolupar tecnologies de regeneració d’aigües residuals conclou amb èxit

El projecte REGIREU, de la convocatòria RIS3CAT, ha presentat els seus resultats després de 3 anys de feina intensa: aquests resultats permetran avançar en el coneixement de la seguretat de les aigües regenerades, amb la voluntat de reforçar la confiança ciutadana en aquesta font d’abastament.

El projecte REGIREU, en què ha participat Aigües de Barcelona, ha conclòs anys de treballs a través dels quals ha aconseguit identificar riscos sanitaris de l’aigua regenerada de manera preventiva, amb l’objectiu de minimitzar-los, controlar-los i reaccionar adequadament i amb temps per garantir una qualitat òptima de les aigües regenerades, el que ha de permetre reforçar la confiança de la ciutadania en aquesta font d’abastament.

Els treballs d’aquest projecte s’han dut a terme sobretot a la plataforma de validació de sensors que Aigües de Barcelona té a l’edifici corporatiu de Collblanc, així com a la depuradora de Gavà-Viladecans (gestionada per aquesta mateixa companyia) i la de Riu Sec a Sabadell (gestionada per Aigües de Sabadell). L’estudi ha demostrat com aquestes dues plantes compleixen els requisits establerts per la legislació europea en relació amb els paràmetres microbiològics indicadors en una instal·lació d’aquestes característiques, i ha permès adquirir més coneixements per reforçar la qualitat de les seves aigües regenerades.

Aigües de Barcelona ha participat en aquesta iniciativa coordinada per Eurecat-CTM, juntament amb altres entitats i empreses del sector, com la Universitat de Girona, l’Institut Químic de Sarrià, la Universitat Politècnica de Catalunya i Leitat. La Fundació Cetaqua, cofundada per Aigües de Barcelona, també hi participa, així com les empreses Hidroquimia, Biología y Filtración, Chemipol, TEQMA i la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA).

El projecte REGIREU ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, a través de la comunitat de l’aigua RIS3CAT, i ha de permetre generar nou coneixement necessari per desenvolupar tecnologia que aporti avantatges competitius respecte de l’actual, i posicionar el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de serveis per a la regeneració d’aigua residual.