null Finalitza el projecte Drinking Water Library amb la creació de la base de dades de bacteris d'aigües de consum per MALDI-TOF MS

 

El projecte Drinking Water Library, emmarcat en el programa de finançament públic "Reptes-Col·laboració 2015" (RTC-2015-4496-2) del Ministeri d'Economia i Competitivitat, va finalitzar el passat 31 de desembre després de tres anys d'intens treball. El consorci del projecte estava format per tres socis, Aigües de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera a través del grup de recerca MARS (Microbiologia d'Aigües Relacionada amb la Salut) de la Universitat de Barcelona, i la Universitat de València a través de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT).

Com a resultat del projecte, s'ha obtingut la base de dades Drinking Water Library (DWL), una biblioteca de perfils MALDI-TOF MS per a la identificació de bacteris presents en aigües de consum, generada utilitzant l'equip Microflex (Bruker) i compatible amb el software Biotyper. La base de dades inclou els perfils de 320 soques totes elles accessibles a la CECT: 199 de la mateixa col·lecció (l'origen majoritari és aigua de consum humà) i 121 procedents d'aigües de procés, xarxes de distribució, aigües embotellades i fonts, que representen el total de 3.809 aïllats analitzats durant el projecte.

El projecte ha facilitat, a més, la capacitació del laboratori de Microbiologia d'Aigües de Barcelona per a la identificació de bacteris d'aigües de consum humà mitjançant la tecnologia MALDI-TOF MS. El laboratori disposa de l'equip, així com l'experiència en la seva utilització i en la generació de la base de dades DWL, que amplia la base de dades disponible de Bruker i millora la probabilitat d'identificació de bacteris d'aigües de consum humà.