Et trobes en una situació de vulnerabilitat?

Si és el teu cas, disposem de diferents vies per poder ajudar-te. Descobreix com les partides de la factura poden passar a tenir un caràcter social per beneficiar-te de determinades bonificacions.


Veure el text descriptiu de la infografia resum de bonificacions


TARIFA SOCIAL DE L'AIGUA

Consisteix en una bonificació del 100% de la quota de servei, del preu tram 1 i del preu tram 2, del concepte “subministrament d’aigua”.

Qui se’n pot beneficiar?

Les famílies amb tots els membres a l’atur i els perceptors de pensions mínimes. També les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals s’hagi reconegut, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi protecció especial, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Com es tramita?

En cas de disposar d’un informe dels serveis socials que acrediti una situació de vulnerabilitat o bé risc d’exclusió residencial, es pot tramitar presentant directament aquest informe a Aigües de Barcelona (també a través del web de l’Agència Catalana de l’Aigua —ACA— o trucant al 012). La resta de beneficiaris han de fer el tràmit mitjançant el web de l’ACA o trucant al 012.


TARIFA SOCIAL DEL CÀNON

Consisteix en l’aplicació d’un preu de 0 euros sempre que el consum de la factura no superi el primer tram. Si el supera, s’aplicarà, a les tarifes vigents, un 50% de reducció.

Qui se’n pot beneficiar?

Les famílies amb tots els membres a l’atur i els perceptors de pensions mínimes. També les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals s’hagi reconegut, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi protecció especial, amb la vigència que aquests serveis determinin (consulta’n tots els supòsits al web de l’Agència Catalana de l’Aigua).

Com es tramita?

A través del web de l’ACA o trucant al 012. En cas de disposar d’un informe dels serveis socials que acrediti una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió residencial, també es pot tramitar presentant directament aquest informe a Aigües de Barcelona.


TMTR SOCIAL: DESCOMPTE EN LA TAXA METROPOLITANA DE RESIDUS MUNICIPALS

Es tracta d’una bonificació que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aplica al concepte de la factura anomenat “TMTR”, un impost que serveix per a la gestió de residus sòlids.

Aquesta bonificació pot ser:

  • Del 50% en aquest concepte si et beneficies de la tarifa social del cànon de l’ACA perquè estàs a l’atur o perceps una pensió mínima.

  • Del 100% en aquest concepte si et beneficies de la tarifa social del cànon de l’ACA perquè tens un informe dels serveis socials que acredita que estàs en una situació de vulnerabilitat.

Com es tramita?

S’aplica automàticament si et beneficies de la tarifa social del cànon de l’ACA.


LA TRR: DESCOMPTE EN LA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE BARCELONA

Es tracta d’una bonificació que l’Ajuntament de Barcelona aplica al concepte de la factura anomenat “TRR”, un impost que serveix per a la gestió de residus sòlids.

Aquesta bonificació pot ser:

  • Del 50% en aquest concepte si et beneficies de la tarifa social del cànon de l’ACA perquè estàs en atur o perceps una pensió mínima.

  • Exempció de la taxa si et beneficies de la tarifa social del cànon de l’ACA perquè tens un informe dels serveis socials que acredita que estàs en una situació de vulnerabilitat.

Com es tramita?

S’aplica automàticament si et beneficies de la tarifa social del cànon de l’ACA.


EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM DE BARCELONA

Es tracta d’una exempció total d’aquesta taxa que aprova l’Ajuntament de Barcelona, dirigida a les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial o en situació de vulnerabilitat econòmica.

Com es tramita?

S’aplica automàticament si disposes d’un informe dels serveis socials que acrediti una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió residencial.