null Aigües de Barcelona estima reducir, gracias al teletrabajo, un 39% las emisiones de CO2 derivadas de los desplazamientos de su plantilla

A Aigües de Barcelona, ja abans de la pandèmia es va establir 1 dia de teletreball per tal d’estendre una cultura corporativa coherent amb l’estratègia de transició ecològica necessària per fer front a l’emergència climàtica en la qual ja ens trobem immersos. Aquest canvi en el model de treball va permetre a la companyia adaptar-se, amb més agilitat i resiliència, davant de la situació derivada de la crisi sanitària. Amb aquest ferm compromís, la companyia va ampliar aquest any, després de l’estiu, a 3 dies l’opció de fer teletreball, el que suposa un 60% de la setmana laboral.

Aigües de Barcelona estima que aquesta mesura permetrà reduir un 39% de les emissions de CO2 anuals derivades dels desplaçaments in itinere de les persones treballadores, que correspondria a una reducció de 430 t de CO2 equivalent. El teletreball facilitaria, doncs, que la companyia redueixi el carboni que absorbirien en un any aproximadament 870 arbres. 

El director general d’Aigües de Barcelona, Rubén Ruiz, s’ha mostrat satisfet amb la implantació d’una mesura que “a més de millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i el benestar de les persones treballadores, permet disminuir la nostra petjada de carboni. D’aquesta manera, contribuïm a l’assoliment d’alguns dels compromisos establerts a l’Agenda 2030, tot reforçant la salut laboral que promou l’ODS 3, fomentant les ciutats i comunitats sostenibles dins l’ODS 11 i l’acció climàtica, focus de l’ODS 13.”

No en va la companyia aquest any ha definit i aprovat el seu full de ruta per assolir la neutralitat climàtica l’any 2050, assumint un lideratge actiu cap a l’acció climàtica, i plantejant objectius ambiciosos que donin resposta tant als continguts de l’Acord de París i l’agenda climàtica global com als Compromisos d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest compromís, Aigües de Barcelona ja està implementant accions que generin beneficis rellevants de mitigació i adaptació a l’emergència climàtica, com el teletreball, per reduir les emissions directes i indirectes de la companyia.

El propòsit de la companyia és clar: amb l’impuls de l’aigua, canviar el futur, avançant de manera ferma cap a una societat més sostenible, que garanteixi la salut del planeta i de les persones.