Actualitat

null

La Junta General d’Accionistes d’Aigües de Barcelona avala per unanimitat el seu model d’empresa 

● A la Junta celebrada avui, els tres accionistes han mostrat consens unànime en la defensa del model de companyia, caracteritzat pel seu compromís rigorós amb tots els grups de relació i la seva ferma voluntat de transformació social.

● A la Junta s’han aprovat els comptes i la gestió de l’exercici 2023 d’Aigües de Barcelona. La companyia ha obtingut un benefici d’1,7 milions d’euros. 

● L’impacte total de l’activitat d’Aigües de Barcelona, directa, indirecta i induïda, va ser de 898 milions d’euros a Espanya, dels quals 709,8 milions es van generar a Catalunya, i d’aquests, 627,1 milions a l’àrea metropolitana. 

● Aigües de Barcelona genera el 2023 un total de 8.797 llocs de feina a temps complet a Espanya, dels quals 7.376 a Catalunya i 6.789 a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un impacte equivalent al 0,20% de l’ocupació a Catalunya.

La Junta General d’Accionistes d’Aigües de Barcelona, celebrada avui i presidida per Ciril Rozman, ha avalat per unanimitat el model d’empresa de la companyia. “Aquest model funciona perquè es basa en un compromís sincer, rigorós i equilibrat amb tots els grups de relació: accionistes, plantilla, clients, administracions públiques, proveïdors, universitats i centres de recerca, entitats socials i la societat en general”, ha afirmat. 

Així mateix, s’ha ressaltat que “el model d’empresa es caracteritza per una voluntat ferma de transformació social, de contribució decisiva a la millora de la qualitat de vida de les persones i de lluita contra l’increment de les desigualtats”. I tot això a través de “l’excel·lència, la millora constant i la visió a llarg termini, que són imperatives en tot allò que fem, ja sigui operar infraestructures, generar innovació i coneixement, desenvolupar talent o, molt especialment, en les nostres iniciatives d’acció social”.
 
Impacte sobre el PIB i l’ocupació de qualitat
La Junta ha aprovat avui els comptes i la gestió corresponents a l’exercici de 2023 d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA. Davant d’una situació complexa, marcada pel fort increment del preu dels productes i serveis, amb una sequera persistent, que obliga a introduir noves fonts de subministrament d’aigua, i en un entorn de tipus d’interès elevats, Aigües de Barcelona ha obtingut un benefici d’1,7 milions d’euros. 

L’impacte total de l’activitat d’Aigües de Barcelona, directa i indirecta, va ser de 898,04 milions d’euros a Espanya, dels quals 709,8 milions es van generar a Catalunya, i d’aquests, 627,1 milions a l’àrea metropolitana. Aquesta activitat de la companyia suposa la generació del 0,24% del producte interior brut (PIB) de Catalunya. Així ho recull l’Informe sobre el valor social integrat (VSI) de la companyia, elaborat per la consultora Valora. De la mateixa manera, Aigües de Barcelona ha generat l’equivalent a un total de 8.797 llocs de feina a temps complet a Espanya, dels quals 7.376 eren a Catalunya i 6.789 a l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, la companyia ha generat l'impacte equivalent al 0,20% de l’ocupació a Catalunya. A més, per cada 208 milions de litres d’aigua entregada, la companyia ha generat 1 euro de riquesa i per cada 21,19 milions de litres, 1 lloc de treball equivalent a temps complet.

A la Junta General d’Accionistes s’ha subratllat la repercussió que l’activitat de la companyia té en el territori en el qual és present i la seva aposta per una contractació local i responsable, des d’un compromís ferm amb els seus grups de relació. En aquest sentit, cal remarcar que, dels 1.372 proveïdors totals, el 97,4% són nacionals i el 69,4% són locals i pertanyen a la província de Barcelona. La companyia ha fixat el seu finançament a partir de criteris ASG —ambientals, socials i de governança— i ha definit la seva pròpia matriu ASG d'acord amb les recomanacions que fan els organismes internacionals més rellevants.

Compromís ferm amb la societat
A la Junta també s’han destacat l’impacte social de la companyia per impulsar l’ocupació i l’ocupabilitat de qualitat de les persones en situació de vulnerabilitat. Durant el 2023, Aigües de Barcelona ha fet una inversió de 2,5 milions d’euros en acció social i ha endegat 194 iniciatives amb les quals s’ha arribat a més de 300.000 persones. A més, per garantir l’accés a l’aigua de persones en situació de vulnerabilitat, gairebé 61.000 llars estaven, a finals del 2023, adherides a la tarifa social, i això suposa 8,8 milions d’euros bonificats. A banda d’això, Aigües de Barcelona té signats convenis contra la pobresa energètica amb els 23 municipis en els quals opera, per garantir l’aigua a les persones que no la poden pagar.

Addicionalment, s’ha abordat el compromís climàtic de la companyia per fomentar ciutats sostenibles, circulars i resistents que permetin mitigar l’impacte de l’emergència hídrica i climàtica. En aquest sentit, Aigües de Barcelona treballa amb determinació per garantir el subministrament d’aigua enmig de l’episodi de sequera més sever d’aquest segle, amb actuacions, sempre coordinades amb l’Administració, dirigides a aprofitar tots els recursos hídrics disponibles, reforçar noves fonts del recurs, com l’aigua regenerada, i augmentar la resiliència de les infraestructures del cicle integral de l’aigua. Durant el 2023, la companyia ha invertit 23,6 milions d’euros en accions destinades al medi ambient i, a més, ha afrontat diverses despeses amb l’objectiu de protegir i millorar en aquest àmbit per un import total de 29,4 milions d’euros.

El valor social integrat de la companyia, amb totes les accions desplegades en àmbits com el social i el mediambiental, ha estat possible gràcies al talent i l’esforç de les 1.158 persones que treballen a Aigües de Barcelona per portar aigua saludable i segura a 3 milions de persones de 23 municipis de l’entorn metropolità, amb la vocació de servei i qualitat de sempre.