null Aigües de Barcelona avança cap a la neutralitat climàtica de manera oberta amb la cadena de valor

Amb la voluntat d’avançar cap a la neutralitat climàtica i reduir les emissions de CO2, Aigües de Barcelona impulsa el projecte Blockvaluechain, una iniciativa dirigida a la cocreació d’un espai de col·laboració on compartir coneixement i eines amb les entitats externes de la cadena de valor per a la gestió oberta de la petjada de carboni. 

El projecte, en què es realitzen diverses dinàmiques de design thinking, compta amb la col·laboració del centre tecnològic Cetaqua i Climatetrade, una start-up participant del programa Start4big que ha desenvolupat una eina que facilita a empreses i consumidors compensar, de forma segura i transparent, la seva petjada de carboni. A través de la iniciativa, els proveïdors agents de la cadena de subministrament podran compartir amb la companyia la informació necessària per al càlcul i la gestió de la petjada de carboni dels seus productes i serveis de forma sòlida, àgil i segura. 

A partir de les sessions de treball, que s’inicien el 22 de juliol i finalitzen al setembre, Aigües de Barcelona dissenyarà i desenvoluparà noves accions per tal de reduir i contribuir a mitigar les emissions indirectes de la companyia, i a la vegada, impulsar la neutralització col·lectiva d’emissions al territori. 

En la primera reunió de treball, que s’ha celebrat avui, hi ha participat diversos proveïdors de la companyia, com ara ACSA Obras e Infraestructuras, Apiclor Water Solutions, Kemira Iberica, Logistium, Muns Agroindustrial i Norvert.

Aigües de Barcelona ha reduït un 51% les seves emissions durant el període 2015-2020, i supera amb escreix l’objectiu que s’havia marcat prèviament, que era del 10%. Així doncs, el projecte Blockvaluechain i les accions que es deriven de l’estratègia de neutralitat de la companyia són un clar compromís per seguir impulsant la reducció de les seves emissions, generant sinergies en la descarbonització d’agents clau de la cadena de valor i del territori.