Carta de compromisos amb els clients

De comú acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hem establert uns compromisos molt concrets de qualitat del servei.


""

RECLAMACIONS SOBRE LA QUALITAT DE L’AIGUA EN UN MÀXIM DE 24 HORES

Ens comprometem a contactar amb tu dins de les 24 hores posteriors en la reclamació. En cas contrari, rebràs una indemnització de 12 euros.

""

COMPLIMENT DE CITES CONCERTADES

Ens comprometem a realitzar les tasques necessàries a la teva instal·lació interior (altes de subministrament i canvis o comprovacions de comptador, entre d’altres) el dia i l’hora concertats prèviament per telèfon o en persona. Si no és així, tindràs una compensació de 10 euros.*
*Se n’exclouen els casos en què la cita sigui anul·lada pel client.

""

AIGUA EN UN MÀXIM DE 4 DIES

Un cop formalitzada la teva sol·licitud, ens comprometem a instal·lar-te l’equip de mesura en un màxim de 4 dies laborables. Si no és així, et compensarem amb 15 euros.

""

RECLAMACIONS EN UN MÀXIM DE 10 DIES

Ens comprometem a analitzar-les i a respondre’t en un màxim de 10 dies. Si tardem més, et compensarem amb 12 euros.


LECTURA DEL COMPTADOR SENSE ERROR

Si la teva factura conté algun error de lectura, et compensarem amb 15 euros.


AVÍS IMMEDIAT D’EXCÉS DE CONSUM

Sempre que detectem un consum per sobre de l’habitual, t’ho comunicarem de manera personal mitjançant una nota a la bústia o un missatge a la factura. Si no t’avisem per cap d’aquests canals, rebràs una indemnització de 12 euros.


GESTIONS COMERCIALS IMMEDIATES

Fem de manera immediata les gestions comercials més habituals: canvi de titular, duplicats de factures, actualització de dades... En cas contrari, obtindràs una indemnització de 10 euros.

Troba aquí la versió completa de la nostra Carta de Compromisos,